Uogólnione kolorowania większościowe grafów i digrafów (Generalized Majority Colorings of Graphs and Digraphs)