Zaplanowane referaty / Planned lectures

Seminarium odbywa się zwykle we wtorki o 10:15 na platformie MS Teams.
Osoby zainteresowanie udziałem mogą poprosić o dołączenie do kanału seminarium ZMD używając tego linku.

The seminar usually is held on Tuesdays at 10:15 am on the MS Teams platform.
People interested in attending the seminar can request to join the ZMD seminar channel using this link.

Przyszłe referaty