Zaplanowane referaty / Planned lectures

Seminarium odbywa się z reguły we wtorki o 10:15 w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

Termin / Date Tytuł / Title Referent / Lecturer Abstrakt / Abstract
23/04/2024 -
Magda Prorok