Seminarium / Seminar

Seminarium odbywa się z reguły we wtorki o 10:15 w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Tutaj można wyświetlić zaplanowane seminaria

Termin / Date Tytuł / Title Referent / Lecturer Abstrakt / Abstract
10/12/2019 - 10:15
Generowanie etykietowanych porządków częściowych zgodnie z rozkładem "prawie jednostajnym"
Małgorzata Sulkowska (Politechnika Wrocławska)
03/12/2019 - 10:15
Complexity of H-coloring on graphs with bounded treewidth
Karolina Okrasa (Politechnika Warszawska)
26/11/2019 - 10:15
Wymiar posetów sąsiedztwa grafów zewnątrzplanarnych
Marcin Witkowski
19/11/2019 - 10:15
Większościowe kolorowanie grafów
Bartłomiej Bosek
05/11/2019 - 10:15
Grafy Andrasfaia oraz Vega w teorii Ramseya-Turana
Joanna Polcyn-Lewandowska
29/10/2019 - 10:15
Variations on twins in permutations
Andrzej Ruciński
22/10/2019 - 10:15
Ordered Ramsey Numbers
Katarzyna Taczała
11/06/2019 - 10:15
Asymptotic enumeration of regular hypergraphs
Nina Kamcev (Monash University)
04/06/2019 - 10:15
Porządek wypukły zmiennych losowych i nierówność Karamaty
Grzegorz Adamski
28/05/2019 - 10:15
Najmniejsze hamiltonowsko nasycone grafy
Andrzej Ruciński
30/04/2019 - 10:15
Oszacowanie k-tej energii addytywnej podzbiorów spektrum
Łukasz Nizio
16/04/2019 - 10:15
Struktura dużego spektrum - Wstęp
Tomasz Schoen
09/04/2019 - 10:15
Wielomianowe metody badania liczb chromatycznych pewnych grafów
Mariusz Zając (Politechnika Warszawska)
02/04/2019 - 10:15
Funkcja gęstości Ramseya-Turana dla trójkątów
Joanna Polcyn-Lewandowska
26/03/2019 - 10:15
Zastosowanie teorii grafów do wyznaczania struktury RNA
Sylwester Swat (Politechnika Poznańska)
19/03/2019 - 10:15
Nierówność Weyla
Tomasz Schoen
12/03/2019 - 10:15
Znajdowanie długiej ścieżki w 4-jednolitym gęstym hipergrafie metodą losową z wykorzystaniem ważonej nierówności Jansona
Andrzej Ruciński
26/02/2019 - 10:15
Kolorowanie listowe grafów planarnych
Jarosław Grytczuk (Politechnika Warszawska)
08/01/2019 - 10:15
Ile losowych krawędzi potrzeba, by zapewnić wysoką potęgę cyklu Hamiltona (część 2)
Sylwia Antoniuk
18/12/2018 - 10:15
Ile losowych krawędzi potrzeba by zapewnić wysoką potęgę cyklu Hamiltona
Sylwia Antoniuk

Strony