Seminarium / Seminar

Seminarium odbywa się z reguły we wtorki o 10:15 w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Tutaj można wyświetlić zaplanowane seminaria

Termin / Date Tytuł / Title Referent / Lecturer Abstrakt / Abstract
27/02/2018 - 10:15
How does the topology of configuration spaces lead to different kinds of quantum statistics?
Tomasz Maciążek (CFT PAN)
20/02/2018 - 10:15
Ramsey Turán problems for cliques I
Christian Reiher (University of Hamburg)
30/01/2018 - 10:15
Sparse Kneser graphs are Hamiltonian
Bartosz Walczak (UJ)
23/01/2018 - 10:15
Upper tails wags random graphs
Matas Šileikis (Charles University in Prague)
16/01/2018 - 10:15
Variations on a theme by Brooks
Jarosław Grytczuk (PW)
19/12/2017 - 09:00
On avoding r-repetitions on the plane
Joanna Sokół (PW)
12/12/2017 - 10:15
Sprawiedliwe kolorowanie grafów - model podstawowy oraz pokrewne
Hanna Furmańczyk (UG)
05/12/2017 - 10:15
Discrete harmonic analysis and applications to ergodic theory
Mariusz Mirek (UWr / IAS Princeton)
28/11/2017 - 10:15
Coloring problems for signed graphs
Jarosław Grytczuk (PW)
21/11/2017 - 10:15
Dominowanie słabo wypukłe i wypukłe w grafach
Magdalena Lemańska (Politechnika Gdańska)
14/11/2017 - 10:15
Powers of Hamiltonian cycles in randomly augmented Dirac graphs: part I
Andrzej Ruciński
07/11/2017 - 10:15
Residue classes of prime factors and where to find them
Rafał Bystrzycki
24/10/2017 - 10:15
Kolorowania rozróżniające nieskończonych grafów subkubicznych
Monika Pilśniak (AGH)
17/10/2017 - 10:15
Two remarks on induced Ramsey numbers
Izolda Gorgol (Politechnika Lubelska)
10/10/2017 - 10:15
O zbiorach $B_k$
Tomasz Schoen
13/06/2017 - 10:15
Konstrukcja grup losowych wyższego wymiaru c.d.
Sylwia Antoniuk
06/06/2017 - 10:15
Konstrukcja grup losowych wyższego wymiaru.
Sylwia Antoniuk
16/05/2017 - 10:15
Twierdzenia o rozkładzie dla hipergrafów bez pewnych przecięć.
Joanna Polcyn-Lewandowska
09/05/2017 - 10:15
Od hipotezy 1-2-3 do hipotezy Riemanna
Jarosław Grytczuk
25/04/2017 - 10:15
O podziale grupy abelowej na podzbiory o sumie równej zero
Sylwia Cichacz

Strony